Unlock your dreams

Stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru elevii din regiunea Nord-Vest, ID 131217

Scopul proiectului

Creșterea participării elevilor din învățământul secundar superior și terțiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de învățare la locul de muncă și dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică, consiliere și orientare profesională pentru 185 de elevi din unitățile de învățământ cu profil de turism și alimentație.

Oferta de servicii

Consiliere și orientare profesională

 • orientarea în carieră
 • furnizarea de informaţii privind piaţa muncii
 • dezvoltarea încrederii în sine
 • instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă

Stagii de practică

 • punerea la dispoziție a unor parteneri de practică relevanți în domeniile vizate
 • derularea stagiilor de practică obligatorii

Acces la platforma online cu 3 module

 • marketplace pentru oferte de practică, internship, locuri de muncă
 • e-learning – cursuri online pentru dezvoltarea de competențe socio-profesionale
 • susținere în dezvoltarea unei afaceri și dobândirea de competențe antreprenoriale

Beneficii

 • dezvoltarea traseului profesional
 • pregătirea pentru provocările pieței muncii
 • participarea la stagiile de practică obligatorii la agenți economici relevanți pentru domeniul HoReCa
 • 185 premii în valoarea de 600 lei pentru participarea activă la stagiile de practică
 • accesul la baze de date și posibilitatea de comunicare cu firme interesate să organizeze stagii de practică, internshipuri sau să angajeze personal nou
 • dezvoltarea personală și profesională prin completarea cursurilor online și obținerea certificatelor de participare care să ateste acest lucru
 • accesul la informațiile necesare deschiderii și dezvoltării unei afaceri

Cine se poate inscrie in proiect?

Elevii înregistraţi la o unitate de învăţământ din regiunea Nord-Vest (Cluj, Bihor, Salaj, Bistrița Năsăud):

 • Liceu, Școală profesională cu profil turism și alimentație,
 • Școală postliceală cu profil turism și alimentație, și care fac parte din:
  • clasele a XI-a şi a XII-a pentru elevii de liceu,
  • clasele a X-a şi XI-a pentru elevii din şcolile profesionale,
  • toţi anii de studiu pentru elevii din unităţile de învăţământ postliceal.

Care sunt criteriile de departajare?

 • Elevii din anii terminali;
 • Elevii care aparțin categoriei de grup țintă: mediu rural și/sau etnie roma;
 • Performanță școlară.

Notă: Lista elevilor selectați va fi afișată la unitatea de învățământ și pe pagina web a proiectului.

Dacă am nevoie de ajutor pentru completarea dosarului, cum procedez?

Ce conține dosarul de înscriere în proiect?

 • Cerere înscriere a candidatului,
 • Acordul părinților/tutorilor de participare în proiect (pentru elevii minori),
 • Nota informare privind protecția datelor cu caracter personal,
 • Declarația pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțăre,
 • Copie Carte de Identitate (viza flotant dacă este cazul, cartea de identitate trebuie sa fie lizibilă şi valabilă la data depunerii dosarului),
 • Adeverință elev (se elibereaza de către unitatea de învăţământ pe care elevul o frecventează, în care se atestă calitatea de elev şi media generală din semestrul anterior).

Notă:
Dosarul de înscriere depus, va fi evaluat de echipa de proiect.
În cazul în care vor lipsi documente de la dosar vor fi solicitate ulterior.
Selecția dosarelor se va realiza pe principiul primul venit – primul servit.

Date de contact

Sediu implementare:
Str. Ion Andreescu nr. 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Florin Marin, Manager de proiect:
0757-183.144
marin.florin.rcg@gmail.com

Andreea Petrean, Coordonator Partener:
0740-019.079
andreea@trianbia.ro

Alin G, Diaconu, Asistent Manager:
0786-228.479
alin.diaconu@rcgconsulting.ro