Noutăți și modificări legislative

Controversata intrare în vigoare a Codului administrativ are ca și efect consolidarea rolului şi scopului constituţional al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi unificarea şi armonizarea tuturor normelor incidente materiei dreptului administrativ, printr-un act normativ unic.

Centru de dezvoltare personală și profesională

 

Îmbinăm armonios elementele teoretice cu aplicațiile practice și creăm procese de dobândire de noi cunoștințe, abilități și aptitudini necesare îndeplinirii atribuțiilor unui anumit post.

INFORMAȚIE APLICATĂ

 

Oferim cele mai bune premise de dezvoltare profesională, dar și personală. Lectorii noștri dețin o vastă experiență în domeniul în care își desfășoară activitatea. Aceștia utilizează cele mai eficiente metode de instruire prin îmbinarea elementelor teoretice cu aplicații practice.

Cursurile noastre răspund prompt și direct nevoilor dvs. prin informații clare și eficiente. Scopul nostru este de a contribui la dezvoltarea dumneavoastră oferindu-vă diversitate, profesionalism și încredere.

Avem o gamă diversificată de cursuri pentru dumneavoastră

Descoperiți ce abilitate necesită îmbunătățire când vine vorba de performanța echipei din care faceți parte.

Știți care e secretul nostru? Am descoperit că informația nu este totul, ci felul în care aceasta este aplicată duce cu adevărat la rezultatele așteptate. Tocmai de aceea, prin sesiunile noastre de training vă oferim oportunitatea de a accesa informațiile necesare și de a le aplica în contextul potrivit.

ACHIZIȚII PUBLICE ȘI S.I.C.A.P.

Participarea la acest curs vă oferă o actualizare a legislației specifice domeniului achizițiilor publice, cunoașterea întregului proces de achiziții publice și clarificarea problemelor punctuale întâlnite în practică.

URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Participând la acest curs vă veți actualiza cunoștințele cu privire la reglementările specifice domeniului urbanistic si amenajării teritoriului, prin raportare la noutățile legislative, dar și la situații concrete.

MANAGEMENTUL FUNCȚIILOR PUBLICE

Acest curs vă aduce informații actualizate cu privire la legislația aferentă funcției publice și pune în discuție aspecte importante cu privire la gestionarea atribuțiilor și responsabilităților stabilite în temeiul legii prin raportare la situații practice.

REGISTRU AGRICOL

În cadrul programului de perfecționare veți dobândi cunoștințe și abilități profesionale specifice pentru desfășurarea activității în domeniul registrului agricol, în concordanță cu ultimele modificări legislative, dar și prin raportare la situațiile întâlnite în practică.

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Programul de perfecționare este dedicat persoanelor angajate din domeniul asistenței sociale și contribuie la îmbunătățirea capacității acestora de a răspunde provocărilor actuale legate de accesibilitatea scăzută a persoanelor în situații de vulnerabilitate la servicii adecvate, eficiente și de calitate.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR)

Participând la acest curs veți afla care sunt reglementările aduse prin Regulament, ce obligații aveți în calitate de operator de date cu caracter personal și ce drepturi aveți în calitate de persoană vizată prin raportare la situații întâlnite în practică.

SALARIZARE ȘI RESURSE UMANE

Acest curs aduce în atenția dvs. ultimele modificări legislative în domeniu, dar și principiile generale care stau la baza calculului salariilor, atât prin raportare la noțiuni teoretice cât și la situații practice.

CONTABILITATE, BUGET ȘI RAPORTARE FINANCIARĂ

Acest curs se adresează personalului care își desfășoară activitatea în cadrul departamentelor financiar-contabile și are ca obiectiv prezentarea și dezbaterea modificărilor legislative legate de acest domeniu, dar și explicarea, aprofundarea celor mai problematice proceduri.

Deveniți expert în domeniu!

Știm cât de confuz poate fi drumul spre excelență, dar vreți să aflați vestea bună? Nu e necesar să fie așa și pentru dumneavoastră. Excelența poate fi simplă alături de oamenii potriviți. Suntem aici pentru dumneavoastră. Aici pentru echipa dumneavoastră. Aici pentru instituția din care faceți parte.

Învățați prin practică

Știați că 90% din informația primită de creier este vizuală?

Ei bine noi suntem acei 10%. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că ne concentrăm pe acei 10% care fac diferența. Și diferența stă în practică.

Sunteți pregătit să începeți?

Contactați-ne pentru orice fel de întrebare