Consultanță

Performanța, calitatea și experiența sunt cele mai importante aspecte când vine vorba de colaborarea cu dumneavoastră. 

Dorim să venim în sprijinul dumneavoastră cu informațiile și asistența necesară în derularea anumitor proceduri sau îndeplinirea anumitor obligații legale. Specialiștii noștri vă pot oferi suportul necesar în întocmirea documentațiilor, dar și în instruirea personalului instituției dvs. în vederea implementării  procedurilor și a respectării prevederilor legale.

În vederea stabilirii unui pachet de servicii care să răspundă nevoilor dumneavoastră, vom ține cont de cerințele, obiectivele, componența și situația particulară a fiecărui solicitant.

Serviciile de consultanță oferite de TRIANBIA se desfășoară în următoarele etape:

Evaluare preliminară

Această etapă presupune o primă întâlnire cu echipa noastră pentru a analiza modul dvs. de lucru, problemele cu care vă confruntați și pentru a stabili împreună obiectivele pe care doriți să le atingem.

Analiza situaţiei solicitantului

Împreună cu specialiștii noștri vom elabora un plan de lucru personalizat nevoilor dvs. și problemelor identificate în etapa preliminară. Vom stabili împreună pașii care trebuie urmați pentru a atinge obiectivele dorite, astfel încât propunerile noastre să se potrivească modului dumneavoastră de lucru și proiectelor dumneavoastră în derulare.

Elaborarea pachetului de consultanță

În această etapă vă vom pune la dispoziție documentația întocmită pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră, oferindu-vă asistența și instruirea necesară implementării planului de lucru propus.

Pentru a vă oferi servicii de cea mai bună calitate, TRIANBIA aduce în sprijinul dumneavoastră o echipă de specialiști, experți în domeniile în care vă oferim consultanță, dar și în formarea și instruirea a mii de cursanți.

 

Achiziționarea unui astfel de pachet are următoarele beneficii:

 •  reducerea costurilor dumneavoastră pentru realizarea anumitor proceduri și instruirea personalului;
 •  evitarea neplăcerilor pe care le presupune implementarea unor noi proceduri sau modificări legislative, atât pentru dumneavoastră cât și pentru personalul angajat.

 

Serviciile noastre sunt, fără a se limita la: 

 • servicii de consultanţă în achiziţii publice;
 • servicii de consultanță  G.D.P.R. (protecția datelor cu caracter personal).

Prin intrarea în vigoare a noului pachet legislativ, s-a creat, fara echivoc, posibilitatea conlucrarii autoritaților contractante cu experți si consultanți în domeniul achizițiilor publice. În acest sens au fost definite activitățile de achiziție auxiliare în art. 3 alin (1) lit. d) din Legea 98/2016 și în art. 3 alin (1) lit x) ce reprezintă un furnizor de servicii de achizitie.

Achizitionarea serviciilor de consiliere/consultanța în domeniul achizitiilor publice poate constitui o necesitate reală, urmare a unei analize obiective a resurselor umane si a resurselor profesionale de care dispun autoritatile contractante sau în funcție de complexitatea și gradul de noutate a prevederilor legale în materia achizițiilor publice.

Mentionăm că, achizitionarea serviciilor de consiliere/consultanță în domeniul achizițiilor publice, NU este restrictionată de niciun act normativ în vigoare.

Posibilitatea achiziționării acestor servicii este stipulată în mod evident în prevederile art. 2 alin. (6), art.4, art. 11 alin. (1) lit. c), toate din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice clasice.

 

Trianbia, companie ce oferă o calitate ireproşabilă în furnizarea de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice, cu un portofoliu de clienţi de pe întreg teritoriul ţării ce vă poate garanta acest lucru, pune la dispoziţia autorităţilor contractante, cât şi partenerilor privaţi ai acestora, cele mai performante servicii privind derularea eficientă a achiziţiilor publice.

În acest sens, firma Trianbia vă propune  un parteneriat  viabil,  bazându-se pe o echipă de experți și consultanți în achiziții publice, condusă de Doru Șelaru – Manager Achiziții Publice, cu o experiență de peste 15 ani în domeniu a susținut peste 130 de cursuri și a format peste 2500 de cursanți din instituții publice și sistemul privat. In calitate de Senior Expert a supervizat peste 200 de proceduri de achiziție on-line si off-line, dintre care 50 pe ultima legislație.

Realizarea unui parteneriat cu firma noastră înseamnă:

 •  reducerea costurilor dumneavoastră pentru a organiza o procedură de achiziţie publică;
 •  evitarea neplăcerilor pe care o procedură de achiziţie publică le implică: elaborarea documentației de atribuire, inițierea si derularea procedurii de atribuire;
   în plus, veţi beneficia de consultanţă din partea specialiştilor noştri pe întreg parcursul derulării procedurilor de atribuire;

Serviciile adresate autoritaţilor contractante sunt, fără a se limita la: 

1. servicii de consultanţă în achiziţii publice:

 • consiliere privind întocmirea programului anual al achiziţiilor publice;
 • stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
 • întocmirea documentaţiilor de atribuire;
 • stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie a ofertanţilor şi întocmirea notelor justificative aferente;
 • redactarea şi publicarea anunţurilor în SEAP;
 • derularea procedurilor de achiziţie publică la termenele şi în condiţiile stabilite;
 • redactarea răspunsurilor la solicitările de clarificări formulate de potenţialii ofertanţi;
 • redactarea solicitărilor de clarificări referitoare la ofertele depuse;
 • elaborarea procesului verbal de deschidere a ofertelor, a raportului procedurii de atribuire şi a comunicării rezultatului procedurii de atribuire către ofertanţi;
 • întocmirea dosarului achiziţiei publice

  2. consiliere în derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
  3. auditarea unei achiziţii publice desfăsurate – prin verificarea tuturor aspectelor legale privind derularea procedurii de achiziţie publică şi întocmirea dosarului achiziţiei publice.