Expert achiziții publice

Cursul are ca obiectiv îmbinarea elementelor teoretice cu aplicații practice și se adresează atât autorităților contractante cât și ofertanților, angajaților din departamentele de achiziții publice, juridic, vânzări, financiar, investiții, dar și persoanelor care își doresc o carieră în aceste domenii.

Tipul programului: Specializare, cod COR 214946;

Durata programului: 5 zile40 ore total, din care 15 ore instruire teoretică și 25 ore instruire practică;
Obiectiv: Cursul are ca obiectiv îmbinarea elementelor teoretice cu aplicații practice și se adresează atât autorităților contractante cât și ofertanților, angajaților din departamentele de achiziții publice, juridic, vânzări, financiar, investiții, dar și persoanelor care își doresc o carieră în aceste domenii;
Condiții de participare: studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
Evaluare finală: testare A.N.C.

Cunoștințe dobândite

  • Cunoașterea legislației aplicabile specifice;
  • Deprinderea cunoștințelor necesare identificării nevoilor și stabilirea priorităților privind achizițiile publice, alegerea procedurii de atribuire a contractului și întocmirea programului anual de achiziții publice;
  • Deprinderea cunoștințelor necesare în activitatea de derulare a procedurilor de achiziție publică, prin publicarea anunțurilor și întocmirea documentației de atribuire;
  • Deprinderea cunoștințelor necesare derulării și finalizării procedurilor de achiziție publică, participării în procesul de evaluare al ofertelor și stabilirii ofertei câștigătoare;
  • Deprinderea cunoștințelor necesare întocmirii dosarului de achiziție publică și încheierea contractului;
  • Deprinderea cunoștințelor necesare legate de etapa de post-atribuire a contractului de achiziție publică;
  • Deprinderea cunoștințelor legate de modalitatea de soluționare a contestațiilor.

Sunteți pregătit să începeți?

Contactați-ne pentru orice fel de întrebare