Cursurile noastre

Cunoaștere de dragul cunoașterii. Cu gândul acesta în minte am dezvoltat cursurile pe care vi le punem la dispoziție. Cu fiecare sesiune și fiecare experiență am învățat câte ceva despre noi, dar și despre nevoile cursanților noștri. Astfel, cu fiecare curs realizat, am descoperit noi modalități de a îmbunătăți calitatea serviciilor pe care le oferim și noi modalități de a îmbunătăți activitatea profesională a cursanților noștri.

ACHIZIȚII PUBLICE ȘI S.I.C.A.P.

Participarea la acest curs vă oferă o actualizare a legislației specifice domeniului achizițiilor publice, cunoașterea întregului proces de achiziții publice și clarificarea problemelor punctuale întâlnite în practică.

MANAGEMENT ȘI PROCEDURĂ ÎN ACTIVITATEA UAT

Acest curs se adresează persoanelor care ocupă funcții de conducere în administrația publică și are ca obiectiv aprofundarea cunoștințelor legate de management și proceduri de administrare a unei unități administrativ teritoriale.

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Programul de perfecționare este dedicat persoanelor angajate din domeniul asistenței sociale și contribuie la îmbunătățirea capacității acestora de a răspunde provocărilor actuale legate de accesibilitatea scăzută a persoanelor în situații de vulnerabilitate la servicii adecvate, eficiente și de calitate.

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Acest curs pune în discuție noțiuni legate de raporturile de muncă și de serviciu precum și situații practice legate de acestea și vă oferă informații actualizate cu privire la legislația în domeniu.

MANAGEMENTUL FUNCȚIILOR PUBLICE

Acest curs vă aduce informații actualizate cu privire la legislația aferentă funcției publice și pune în discuție aspecte importante cu privire la gestionarea atribuțiilor și responsabilităților stabilite în temeiul legii prin raportare la situații practice.

REGISTRU AGRICOL

În cadrul programului de perfecționare veți dobândi cunoștințe și abilități profesionale specifice pentru desfășurarea activității în domeniul registrului agricol, în concordanță cu ultimele modificări legislative, dar și prin raportare la situațiile întâlnite în practică.

ELABORAREA ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Participând la acest curs vă veți perfecționa cunoștințele legate de planificarea, organizarea și gestionarea sarcinilor și resurselor umane, dar și capacitatea de a evalua timpul și costurile necesare atingerii obiectivului urmărit.

AUDITUL INTERN

Participând la cest curs veți afla mai multe despre auditul intern și vă veți îmbunătăți aptitudinile necesare în vederea realizării activității de audit intern.

URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Participând la acest curs vă veți actualiza cunoștințele cu privire la reglementările specifice domeniului urbanistic si amenajării teritoriului, prin raportare la noutățile legislative, dar și la situații concrete.

PATRIMONIU PUBLIC ȘI PRIVAT

Acest curs vă oferă o actualizare a informațiilor legislative cu privire la administrarea și gestionarea patrimoniului public și privat al statului dar și discuții practice pe această temă.

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

Cursul are ca obiectiv îmbinarea elementelor teoretice cu aplicații practice și se adresează atât autorităților contractante cât și ofertanților, angajaților din departamentele de achiziții publice, juridic, vânzări, financiar, investiții, dar și persoanelor care își doresc o carieră în aceste domenii.

CONTABILITATE, BUGET ȘI RAPORTARE FINANCIARĂ

Acest curs se adresează personalului care își desfășoară activitatea în cadrul departamentelor financiar-contabile și are ca obiectiv prezentarea și dezbaterea modificărilor legislative legate de acest domeniu, dar și explicarea, aprofundarea celor mai problematice proceduri.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR)

Participând la acest curs veți afla care sunt reglementările aduse prin Regulament, ce obligații aveți în calitate de operator de date cu caracter personal și ce drepturi aveți în calitate de persoană vizată prin raportare la situații întâlnite în practică.

MANAGEMENTUL STABILIRII, COLECTĂRII ŞI EXECUTĂRII IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE

Un curs interactiv în cadrul căruia veți dobândi o mulțime de cunoștințe prin raportare la exemple practice și în care se vor discuta aspecte importante legate de executarea silită a creanțelor.

SALARIZARE ȘI RESURSE UMANE

Acest curs aduce în atenția dvs. ultimele modificări legislative în domeniu, dar și principiile generale care stau la baza calculului salariilor, atât prin raportare la noțiuni teoretice cât și la situații practice.

MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR DE ARHIVĂ

Acest curs se adresează personalului din cadrul compartimentelor de arhivă, dar și oricărui alt angajat al instituțiilor publice care manipulează la rândul său documente. Participând la acest curs veți afla tot ce trebuie să știți cu privire la organizarea, selectarea, depozitarea și arhivarea documentelor.

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Participând la acest curs vă veți aprofunda cunoștințele legate de materia contenciosului administrativ. Ne propunem o abordare teoretică, dar și practică a procedurilor, principiilor și conceptelor care stau la baza soluționării litigiilor dintre administrația publică și particulari.

STATUTUL ALEȘILOR LOCALI

Acest curs este dedicat aleșilor locali (consilieri locali și județeni, primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți ai consiliilor județene) și are ca obiectiv analiza condițiilor de exercitare a drepturilor și obligațiilor încredințate în baza mandatului, în concordanță cu reglementările legale în vigoare.

RELAȚII PUBLICE, COMUNICARE ŞI IMAGINE ÎN INSTITUȚIILE ŞI AUTORITĂȚILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Acest curs are ca principal obiectiv îmbunătățirea abilităților dumneavoastră manageriale în relația cu publicul în cadrul proceselor de informare și soluționare a cererilor acestuia.

CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Cursul abordează aspecte teoretice și practice în materia cadastrului și publicității imobiliare și își propune să răspundă întrebărilor dvs. legate de situații punctuale sau aspecte legislative neclare.

COD ADMINISTRATIV

Vă așteptăm la acest curs pentru a vă pune la curent cu ultimele noutăți și modificări legislative generate de apariția Codului Administrativ, act normativ unic, care înglobează prevederi legislative preexistente, redefinește concepte juridice, aduce noutăți dar și modificări ale unor norme juridice cunoscute.

Sunteți pregătit să începeți?

Contactați-ne pentru orice fel de întrebare